CH. Djerba Ligoretto

DJERBA LIGORETTO

"Djerbinka"

29. 5. 2015

DKK 0/0, DLK 0/0

Slovenský šampion krásy