ICH. Uma T. Vanilka

UMA T. VANILKA

"Umička"

20. 4. 2013

DKK 0/0, DLK 0/0

Český Junior šampion

Slovenský Junior šampiom

Česý šampion krásy

Slovenský šampion krásy

Rakouský šampion krásy

Chorvatský šampion krásy

INTERŠAMPION

spolumajitelka Ing. Dagmar Netolická